Odkrywamy Talenty Na Pomorzu

Kategorie konkursowe pod kontrolą – jakie umiejętności uczestnicy prezentowali na scenie?

Każdy konkurs rządzi się swoimi prawami. W regulaminie opisywane są dokładne wymagania, jakie uczestnicy muszą spełnić, aby ich zgłoszenie do konkursu zostało pozytywnie rozpatrzone. Tak samo było w przypadku konkursu Odkrywamy Talenty na Pomorzu.

Takie talenty na scenie prezentowali uczestnicy

Każdy, kto posiadał poniższy talent, mógł zgłosić się do konkursu Odkrywamy Talenty na Pomorzu:

  • gimnastyka artystyczna, akrobatyka, fitness, żonglerka, kulturystyka, taniec,
  • malarstwo, rzeźba, fotografia,
  • umiejętności wokalno-muzyczne,
  • prezentacja własnej prozy oraz poezji,
  • prezentacja wynalazków, innowacyjnych projektów.

Dodatkowym atutem tego konkursu była możliwość zgłoszenia organizatorowi własnej propozycji, czyli umiejętności jaką się posiada, a nie została wymieniona w regulaminie. Dzięki temu w ramach konkursu możliwe było zaprezentowanie nietypowych zdolności.

Istotne jest to, że każda prezentacja nie mogła być dłuższa niż 5 minut. Uczestnicy mogli prezentować tylko autorskie projekty i pomysły. Oczywiście śpiewanie i granie coverów było dopuszczalne, jak na każdym przeglądzie muzycznym. Każdy uczestnik konkursu musiał podpisać dokumenty potwierdzające, że jego prezentacja nie narusza praw osób trzecich, a także że występ jest dostosowany do wymagań technicznych sali, na której będą odbywały się przesłuchania oraz Gala Finałowa.

Ograniczenia dla uczestników konkursu

Wiele było wolno uczestnikom konkursu Odkrywamy Talenty na Pomorzu, ale musieli również pamiętać o pewnych ograniczeniach. W ich występach nie mogły znaleźć się:

  • dyskryminujące i wulgarne treści,
  • prowokacyjne stroje,
  • materiały naruszające prawa osób trzecich.

Na pierwszym etapie zgłaszania się do konkursu, ważne było dopilnowanie wszystkich kwestii związanych z dokumentami. Zgłoszenie musiało być kompletne, zawierać wypełnione formularze, zgody od rodziców lub opiekunów, a także profesjonalnie przygotowane nagranie występu, który następnie uczestnik chce zaprezentować podczas konkursu. Organizator zastrzegł, że zgłoszenia niekompletne lub zawierające niedozwolone treści nie są brane w ogóle pod uwagę i są automatycznie odrzucane.